.

.
Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe je behoort. Dit kan bijvoorbeeld het gezin van herkomst zijn maar er kan ook gekeken worden naar jezelf in jouw huidige relatie (en de eventuele kinderen). Wanneer je een opstelling doet dan plaatst je - op je gevoel - representantenvoorwerpen voor jezelf en voor leden uit uw familiesysteem in de ruimte. Het is fascinerend te merken dat je via de opstelling toegang kunt krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van diegene die zij representeren.

.

De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich familiesysteem voordoen. Als begeleider ga ik opzoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het individu en op het totale systeem. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien.

 

 

Het is niet een vraag
Van goed of van kwaad
En het is niet een kwestie
Van wie heeft gelijk
Misschien was het anders
Of beter gegaan
Op een andere plaats
In een andere tijd

 

 (bron: Tekst deel uit het lied Het Laatste Woord van Stef Bos)