.

.

Klank-Healing is een vorm van klankmassage: een massage met klankschalen en gong. De schalen worden op en rond je lichaam geplaatst en aangeslagen.
 

  Bij klankmassage als behandelvorm wordt er gericht aan een klacht gewerkt. De trilling en de klanken van de schalen zoeken de oorzaak van de klacht, de energetische blokkade in het lichaam. De klanken nodigen je uit de blokkade los te laten waardoor de energie weer gaat stromen en je zelfhelend vermogen geactiveerd wordt.

Helende klanken; een stukje achtergrond.

Alles wat bestaat trilt op een eigen golflengte. Die trilling is te horen en is de basis van ons bestaan. In de bijbel staat: ’In den beginne was het Woord’. Woord is klank, de kosmos is geschapen door geluid. Klank ligt aan de basis van elke creatie. Alles in de natuur, ieder dier en mens heeft zijn eigen klank of toon. Behalve klank, is trilling ritme en beweging.

Alles in de natuur is in beweging, groeit, ademt, leeft op de beweging van dag en nacht, aktie en Het leven is klank en beweging.


Alles in de natuur, ieder dier en mens, heeft zijn eigen klank of toon. Ieder orgaan in ons lichaam heeft zijn eigen toon en trilling. Net als alles in ons lichaam met elkaar in verbinding staat, staan de klanken met elkaar in verbinding. Alles resoneert, klinkt harmonieus. Waar geleefd en gegroeid wordt, stagneert soms de beweging en daarmee de klank. De harmonie verdwijnt, dissonantie verschijnt. Dat kan tot gevolg hebben dat je pijn krijgt, ziek wordt of zelfs een burn-out krijgt.

Door te werken met klanken wordt het lichaam uitgenodigd te luisteren, af te stemmen, te resoneren en weer te gaan klinken. Je eigen ‘dissonanten’ verdwijnen en daarmee je klachten.

Zo zijn klanken helend.